Selkeämpää ilmaisua, kiitos!

Selkokieli ja yleiskieliesimerkki.

Humanistinen Ammattikorkeakoulu järjestää keväällä 2023 osana Viitottujen kielten-koulutuskokonaisuutta Selkoilmaisu-opintojakson. Kurssi antaa opiskelijoille perustiedot selkoilmaisusta kokonaisuutena.

Opintojaksolla perehdytään kirjoitetun ja puhutun selkokielen perusteisiin. Opintojaksolla tunnistetaan ja analysoidaan selkokielen piirteitä, perehdytään selkokielen tasoihin ja arviointiin ja harjoitellaan kirjoittamaan selkokieltä. Lisäksi harjoitellaan selkopuhetta. Opintojaksolla tarkastellaan selkokieltä myös visuaalisesta näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään kirjoitetun ja puhutun selkokielen keskeisiä tekijöitä ja harjoitellaan niiden tuottamista. Opintojakso on antaa työkaluja opiskelijalle käyttää ja kehittää selkokielen taitoa edelleen. (Humak)

Kurssi oli hankittavissa myös Humakin avoimen AMK:n verkkokaupan kautta.

Evantialta opintojaksolle osallistuu kaikkiaan 17 innokasta opiskelijaa. Mukana on viittomakielen tulkkeja, puhevammaisten tulkkeja, kommunikaatio-ohjaajia, kirjoitustulkkeja ja hallinnon työntekijöitä ympäri Suomen. Työnantaja tukee osallistumista korvaamalla kurssimaksun. Osallistuminen on kätevää, kun toteutus on verkossa ja opinnot sujuvat, kun tukea saa kollegoilta. Koemme Evantialla, että selkoilmaisu on olennainen osa kenen tahansa työtä, niin tulkkien, opettajien kuin asiakaspalvelutyötä tekevienkin. Kirjoitetun ja puhutun selkokielen hallinta vahvistaa osaamista vuorovaikutusta sisältävässä työssä ja kommunikaation ammattilaisten on tärkeää hallita selkeä ilmaisu ja selkokielen eri tasot.

 

Takaisin uutislistaukseen