Tarja Partanen

  • Etäpalvelu Etäpalvelu
  • Kelan tulkkaus Kelan tulkkaus
Viittomakielen tulkki
Palvelut: Viittomakielen tulkkaus, kuurosokeille tulkkaus
Välitysalue: Uusimaa
Paikkakunnat: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Ulkomailla, Vantaa

Koulutus

Viittomakielen tulkki, 3-vuotinen opistotaso 1993

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Ranska (alkeet)
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Asioimis- ja terveydenhoitoon liittyvät tilanteet, kasvatukseen ja koulumaailmaan liittyvät tilanteet, työelämän tilanteet, lapselle tulkkaus, valokuvaus ja kuvankäsittely

Siirry hakuehdot-sivulle
  • Etäpalvelu Etäpalvelu
  • Kelan tulkkaus Kelan tulkkaus