Sanna Paasonen

  • Etäpalvelu Etäpalvelu
Kommunikaatio-opettaja, viittomakielen opettaja
Palvelu: Kommunikaatio-opetus
Paikkakunta: Mikkeli

Koulutus

kasvatustieteiden maisteri, luokanopettajakoulutus, 2008

Asiakasryhmät

Opetusasiakkaat

Opetuskielet ja -menetelmät

Suomalainen viittomakieli (äidinkieli)
Suomen kielen mukaan viitottu suomi

Erityisosaaminen

Suomalainen viittomakieli, käännökset, kuulonäkövammaisten kommunikaatio ja taktiilit kommunikaatiomenetelmät sekä viitottu suomi ja tukiviittomat

Siirry hakuehdot-sivulle
  • Etäpalvelu Etäpalvelu