Sanna Paasonen

Symboli tarkoittaa, että tulkki tarjoaa tulkkauspalveluita myös etäyhteyksien kautta. Käyttämämme ohjelmistot etäpalveluihin ovat: Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business, Arctic Connect Video Chat, Facetime, WhatsApp, Messenger, Google Docs, Meet, Text on Top, Text on Tap.

Kommunikaatio-opettaja, viittomakielen opettaja
Palvelu: Kommunikaatio-opetus
Paikkakunta: Mikkeli

Koulutus

kasvatustieteiden maisteri, luokanopettajakoulutus, 2008

Asiakasryhmät

Opetusasiakkaat

Opetuskielet ja -menetelmät

Suomalainen viittomakieli (äidinkieli)
Suomen kielen mukaan viitottu suomi

Erityisosaaminen

Suomalainen viittomakieli, käännökset, kuulonäkövammaisten kommunikaatio ja taktiilit kommunikaatiomenetelmät sekä viitottu suomi ja tukiviittomat

Siirry hakuehdot-sivulle

Symboli tarkoittaa, että tulkki tarjoaa tulkkauspalveluita myös etäyhteyksien kautta. Käyttämämme ohjelmistot etäpalveluihin ovat: Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business, Arctic Connect Video Chat, Facetime, WhatsApp, Messenger, Google Docs, Meet, Text on Top, Text on Tap.