Petra Sten-Heinonen

Symboli tarkoittaa, että tulkki tarjoaa tulkkauspalveluita myös etäyhteyksien kautta. Käyttämämme ohjelmistot etäpalveluihin ovat: Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business, Arctic Connect Video Chat, Facetime, WhatsApp, Messenger, Google Docs, Meet, Text on Top, Text on Tap.

Puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-opettaja
Palvelut: Kommunikaatio-opetus, puhevammaisten tulkkaus
Paikkakunta: Vaasa

Koulutus

Puhevammaisten tulkki EAT 2017
Suomalaisen viittomakielen perusopinnot Jyväskylän yliopisto 2001

Asiakasryhmät

Puhevammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja kommunikointikeinot

Suomi
Ruotsi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC)

Erityisosaaminen

Opetus: Tukiviittomat, viittomakieli, viitottu puhe ja kuvakommunikaatio. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

Siirry hakuehdot-sivulle

Symboli tarkoittaa, että tulkki tarjoaa tulkkauspalveluita myös etäyhteyksien kautta. Käyttämämme ohjelmistot etäpalveluihin ovat: Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business, Arctic Connect Video Chat, Facetime, WhatsApp, Messenger, Google Docs, Meet, Text on Top, Text on Tap.