Nina Hakunti

  • Etäpalvelu Etäpalvelu
  • Kelan tulkkaus Kelan tulkkaus
Viittomakielen tulkki, kommunikaatio-opettaja
Palvelut: Viittomakielen tulkkaus, kommunikaatio-opetus, kuurosokeille tulkkaus, vaativan tason tulkkaus
Välitysalue: Pohjoinen
Paikkakunta: Oulu

Koulutus

Viittomakielen tulkki 1996
Suomalaisen viittomakielen perusopinnot Jyväskylän yliopisto 1995

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuulonäkövammaiset

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: Yleisötulkkaukset ja seminaarit, työelämätulkkaus.
Opetus: Perhe- ja ryhmäopetukset, viittomakieli, viitottu puhe, tukiviittomat

Siirry hakuehdot-sivulle
  • Etäpalvelu Etäpalvelu
  • Kelan tulkkaus Kelan tulkkaus