Evantia, yhteiskunnallinen yritys

Evantia on yhteiskunnallinen yritys, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miten tämä näkyy toiminnassamme? Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja tarjoavat ratkaisuja, jotka helpottavat ihmisten elämää arjessa. Ne ovat sitoutuneet kehittämään pitkäjänteisesti ympäröivää yhteiskuntaa ja asiakkaidensa hyvinvointia. Evantian olemassaolon tarkoituksena on tarjota kaikille yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa, osallistua ja tulla kohdatuksi yhteiskunnassa. Tulkkauspalvelut ja saavutettava viestintä edistävät viittomakielisten ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Yhteiskunnallisen yrityksen tarkoitus on siis yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja siitä Evantian tuottamissa palveluissa on kyse.

Evantialle myönnettiin Yhteiskunnallinen Yritys -merkki syksyllä 2019. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki tarkoittaa vastuullisuutta, työn merkityksellisyyttä, yhteiskunnallista arvopohjaa ja pitkäjänteistä kehittämistä yhteisen hyvän eteen. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto. Liiton keskeinen tehtävä on kannustaa kuluttajia ja päättäjiä valitsemaan työtä Suomeen. Kannamme merkkiämme ylpeänä!

Evantian omistaja, yhteiskuntavastuullinen Honkalampi

Yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen ja yritystoimintaan kuuluvan taloudellisen voiton tavoittelu koetaan usein ristiriitaiseksi yhdistelmäksi. Eräs yhteiskunnallisen yrityksen olennainen tunnuspiirre kuitenkin on, että yritys käyttää voitostaan enemmän kuin puolet yhteiskunnallisen tavoitteen, yrityksen toiminta-ajatuksen edistämiseen ja toimintansa kehittämiseen.  Evantian omistaja on yhteiskuntavastuullinen Honkalampi-säätiö. Omistaja käyttää Evantian toiminnasta saadut taloudelliset voittovarat asiakkaiden palveluiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.  Honkalampi on toiminut yli 30 vuoden ajan sen eteen, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus sujuvaan ja esteettömään arkeen. Alun perin Honkalammen toiminta lähti liikkeelle kehitysvammaisten asumispalveluista, mutta vuosien saatossa Honkalampi on kasvanut laaja-alaiseksi sosiaalialan toimijaksi. Honkalampi-konserni muodostuu useasta tytäryrityksestä, Evantialla on siis monta hyvää tekevää sisarta!

  • HLS-Fondo tuottaa terapia- ja kuntoutuspalveluita. Fysioterapian ja toimintaterapian avulla ihmiset saavat apua liikkumisen haasteiden selättämiseen, puheterapia parantaa asiakkaiden kykyä toimia ja kommunikoida ja psykoterapiassa tuetaan elämän hallintaa.
  • Spesion avustajapalvelut auttavat siinä, että jokaisella on fyysisistä rajoitteista huolimatta mahdollisuus elää yhteiskunnan tasaveroisena jäsenenä. Tarjolla on myös erilaisia kotiin tuotettavia palveluita.
  • Kostamokoti tarjoaa päihdekuntoutusta kodinomaisessa ympäristössä. Erityisosaaminen on psykososiaalisessa päihdekuntoutuksessa kognitiivisella työotteella.
  • Sanapolku on puheterapiaan keskittyvä talo. Monipuoliseen palveluvalikoimaan kuuluu myös puheen- ja kielenkehityksen arviointi, työnohjaus ja koulutukset puheterapeuteille.

Lisäksi Honkalampi tarjoaa edelleen asumispalveluja kehitysvammaisille aikuisille. Honkalammen kodeissa Pohjois-Karjalassa kehitysvammaiset asukkaat pystyvät elämään itsenäistä elämää yhteisön jäsenenä.

Honkalammen Kaski Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joiden on ollut vaikea työllistyä, Kasken palvelut tukevat ihmisiä työllistymisessä. Lisäksi Kaski tarjoaa työ- ja päivätoimintaa sekä työpajatoimintaa, joka edesauttaa työllistymistä. Kaski Valmennuksen toimipisteiltä saa myös tukea elämänhallintaan, ammattilaisten kanssa käydään läpi työelämän pelisääntöjä ja pohditaan ura- ja koulutussuunnitelmia.

Honkalammella pyörii koko ajan myös erilaisia hankkeita ja kehittämistoimintaa.

Kommunikointi yhteiskunnassa kuuluu kaikille!

Honkalammen tavoitteena on olla mukana kehittämässä esteetöntä yhteiskuntaa ja tarjota kaikille sujuva arki. Evantian tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa, osallistua ja tulla kohdatuksi. Yhden määritelmän mukaan saavutettavuus on esteettömyyttä viestinnässä, tiedonsaannissa ja palveluissa.  Yhteistä molemmille termeille on, että niin fyysisen ympäristön kuin vaikkapa verkkosivujen ja palvelujen pitäisi olla kaikille sopivia ja kaikkien saatavilla riippumatta ihmisen toimintakyvystä. Voi todeta, että ei ole omena kauas puusta pudonnut!

Työnantajana yhteiskunnallinen yritys pyrkii tukemaan työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja tukemaan osaamisen vahvistamista. Yksi Evantian tavoitteista on olla alamme paras työyhteisö. Tästä syystä henkilöstön kehittymismahdollisuuksien varmistaminen, osaamisen vahvistaminen ja työyhteisön hyvinvointi ovat merkittävässä roolissa meillä Evantiassa. Yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti panostamme tämän tavoitteen kehittämiseen. Syksyllä 2023 toteutimme laajan työyhteisökyselyn, jonka vastauksissa saimme henkilöstöltä runsaasti kiitosta esimerkiksi koulutusmyönteisyydestämme.

Yhteiskunnallisena yrityksenä meitä vie eteenpäin vahva tahto rakentaa esteetöntä, saavutettavaa ja sujuvaa arkea asiakkaillemme.

Kirjoittaja työskentelee Evantiassa palvelupäällikkönä

Takaisin uutislistaukseen