Arvot Evantiassa

Piirroskuva, jossa ihmiset kulkevat kadulla kerrostalojen ymperöimänä.

Vuoden 2023 aikana olemme käyneet evantialaisten kanssa todella paljon hyviä keskusteluita arvoihin liittyen, kun uudistimme yhdessä arvomme. Arvotyötä teimme siksi, koska arvojen merkitys on erittäin suuri meidän kaikkien elämässä, niin vapaalla kuin töissäkin. Lisäksi olemme työstäneet yhdessä tämän vuoden aikana Evantian uutta strategiaa ja arvot kytkeytyvät myös tähän erittäin läheisesti.

Miksi arvot ovat niin tärkeitä?

Miksi arvojen merkitys on sitten niin suuri? Uskon siihen, että arvot ohjaavat meidän itse kunkin valintoja arjessa. Ne toimivat selkärankana tai peruskalliona tai majakkana elämässämme. Uskon, että jokainen meistä on sinut itsensä kanssa sekä eri tilanteissa, kun kokee toimivansa arvojensa mukaisesti.

Vietämme ison osan ajastamme töissä, jolloin omien arvojen ja työyhteisön arvojen tulee olla riittävän lähellä toisiaan. Silloin kun tämä toteutuu, työyhteisössä voi aidosti viihtyä ja sen voi kokea omakseen. Kun arvot kohtaavat, emme joudu tekemään kipeitä arvovalintoja tai olemaan jatkuvassa ristiriidassa itsemme ja ympäristömme kanssa, mikä puolestaan söisi valtavasti energiaa. Arvoilla on siis erittäin suuri merkitys hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta.

Totesin edellä, että omien ja työyhteisön arvojen tulee olla riittävän lähellä toisiaan – miksi riittävän, miksi ei täysin yhteneväiset? Uskon siihen, että sataprosenttinen yhteneväisyys omien ja työyhteisön arvojen välillä on toki mahdollista, mutta kenties aivan täydellinen yhteneväisyys ei tule toteutumaan joka ikinen päivä, eikä se välttämättä ole edes tarpeen. Työ on kuitenkin yksi osa elämäämme ja muutkin elämämme osa-alueet vaikuttavat arvoihimme. Siksi uskon, että riittävä yhteys omien ja työyhteisön arvojen kanssa on hyvä tavoitetila.

Uskon myös siihen, että arvot muodostavat pohjan strategiallemme. Strategiassamme olemme määritelleet tärkeimmät tavoitteemme lähivuosille sekä toimenpiteet, joiden kautta saavutamme tavoitteemme. Mikäli tavoitteemme ja toimenpiteemme eivät ole linjassa, tai jopa pohjaudu arvoihimme, en usko että voimme onnistua. Siksi meidän käytimme strategiatyössämme erittäin paljon aikaa arvojemme määrittelyyn yhdessä.

Evantian arvot

Evantialaiset määrittelivät Evantian arvot alkuvuoden 2023 aikana. Kävimme useita arvokeskusteluita yhteisissä kokoontumisissa, määrittelimme yhdessä sitä, kuinka me toimimme nyt ja kuinka haluamme toimia ja millaiset arvot tekemistämme ohjaavat. Keskusteluiden lisäksi hyödynsimme myös kyselyitä ja evantialaisista koostuva arvoryhmä viimeisteli arvomme sanalliseen muotoon. Tämän jälkeen kävimme lopputuloksen yhdessä läpi kesäpäivillämme ja teimme vielä viimeiset silaukset arvojemme ilmaisuun. Oli todella hienoa nähdä, kuinka yksimielisesti allekirjoitimme uusitut arvomme! Ja saivatpa arvomme jopa spontaaneja aplodeja, kun esittelimme yhteisen työmme lopputulosta.

Kuvasimme arvomme ytimekkäällä lauseella ja luonnollisesti sekä suomeksi että ruotsiksi.

Olemme vastuullisia osaajia, menemme rohkeasti eteenpäin jokaista kunnioittaen.
Vi är ansvarsfulla och kunniga, vi går modigt framåt med respekt för var och en.

Tämä hieno kiteytys on meidän kaikkien evantialaisten yhteisen työn tulosta ja se kuvaa meitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Evantian olemassa olon tarkoitus ja perustehtävä

Olemme arvotyön ja strategian työstön yhteydessä käyneet myös paljon keskustelua Evantian olemassa olon tarkoituksesta, tärkeimmästä perustehtävästä, jota varten olemme olemassa. Uskon, että kun ihminen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, työ on huomattavasti palkitsevampaa. Siksi on tärkeää, että perustehtävä on sellainen, johon me itse kukin voimme sitoutua.

Pohjautuen käymiimme keskusteluihin sekä myös tuoreeseen työyhteisökyselyymme, meille evantialaisille on tärkeää, että Evantian tehtävänä on mahdollistaa kommunikointia ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskuntaamme mahdollisimman monelle sekä edistää saavutettavuutta ja tasavertaisuutta. Meidän tehtävämme on osaltamme varmistaa, että kommunikointi kuuluu kaikille.

Evantian omistaa täysin kotimainen Honkalampi-säätiö, jonka perustehtävä on olla apua tarvitsevien tukena. Honkalammen toimintaa ei vie eteenpäin pääomien tavoittelu vaan vahva tahto rakentaa kaikkein heikommillekin sopivaa yhteiskuntaa. Meille evantialaisille onkin erittäin tärkeää, että Evantian tuotot ohjataan sekä toimintamme kehittämiseen että säätiö-omistajallemme, joka puolestaan käyttää ne hyvään tarkoitukseen.

Tätä tarkoitusta varten teemme töitä päivittäin, arvojemme mukaisesti. On ilo ja kunnia saada olla yksi evantialaisista ja osaltani olla auttamassa merkityksellisen työn toteutumista.

Petri on Evantian toimitusjohtaja, Kuopiosta lähtöisin ja asustelee nykyisin Uudenmaan Nurmijärvellä perheensä

Takaisin uutislistaukseen