Työyhteisökysely Evantiassa

Yksi tavoitteistamme Evantiassa on olla alamme paras työyhteisö. Tästä syystä ihmiset ja työyhteisö ovat myös merkittävässä roolissa meidän strategiassamme. Haluamme myös säännöllisesti mitata ja kysyä evantialaisten kokemuksia työyhteisöstämme sekä siitä, mitkä asiat meillä ovat hyvin ja mitä meidän tulee kehittää.

Toteutimme Evantian työyhteisökyselyn lokakuun 2023 aikana. Saimme kyselyyn tosi hyvin vastauksia sekä paljon avoimia kommentteja. Kävimme Evantia-tason tulokset läpi kuukausittaisissa yhteisissä palavereissamme ja tämän jälkeen kunkin alueen omat tulokset erillisissä palavereissa. Määrittelimme myös konkreettisia toimia siihen, miten voimme pitää yllä vahvuuksiamme ja kehittää tärkeimpiä kehittämiskohteitamme sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä Evantiassa.

Millaisia asioita työyhteisökyselyssämme tuli esiin?

On ollut ilo huomata, että evantialaiset ovat tyytyväisiä työyhteisöömme hyvin monesta näkökulmasta. Avoimissa kommenteissa kiiteltiin erityisesti upeita ja ammattitaitoisia kollegoita, hyvää työyhteisöä ja kollegiaalista tukea. Tulkkien, opettajien ja kääntäjien laajan osaamisen lisäksi todella paljon kiitosta saivat tukitoimintomme ihmiset, eli sisäinen välitys, talousosastomme sekä muut hallinnon työntekijät. Myös esihenkilömme saivat runsaasti kiitosta.

Nämä edellä mainitut asiat vaikuttavat varmasti osaltaan myös siihen, että evantialaiset toivat todella paljon esiin sitä, että meillä ”tulkki saa olla tulkki”, eli jokainen saa keskittyä omaan perustehtäväänsä ja työn tekeminen on meillä tehty helpoksi. Evantialaiset arvostavat myös sitä, että voivat vaikuttaa omaan työhönsä itsenäisesti ja joustavasti. Myös työntekijöiden kunnioitus, avoin ja rehellinen vuorovaikutus ja tiedottaminen sekä toimintamme vastuullisuus saivat kiitosta.

Hyvää palautetta saimme myös luotettavan työnantajan muista edellytyksistä, eli mm. työnohjauksesta, tuesta työhön sekä laajasta kouluttamisesta, hyvästä työterveydestä ja vakuutusturvasta, kuten vapaaehtoisesta sairaskuluvakuutuksesta.

Millaisia numeerisia palautteita saimme?

Evantialaiset kokevat mm. että työn tekeminen on tehty helpoksi Evantiassa ja työhön saa tukea kun sitä tarvitsee. Näiden kahden kysymyksen keskiarvot olivat 4,3 (asteikolla 1-5). Lisäksi esihenkilöt koetaan helposti lähestyttäviksi (4,5).

On todella hienoa huomata, että evantialaiset ovat innostuneita työstään (4,3) ja meistä jokainen saa olla oma itsensä työyhteisössä (4,3). Lisäksi me huolehdimme myös itse aktiiviseesti omasta hyvinvoinnistamme (4,2).

Kysyimme myös sitä, kuinka todennäköisesti me voisimme suositella Evantiaa työyhteisönä myös muille. Tätä mitataan ns. eNPS-indeksillä (Employee Net Promoter Score), jonka asteikko on -100…+100. Asteikossa kaikki arvosanat välillä 10-30 ovat hyvällä tasolla ja 50 on jo erittäin hyvän raja. Meidän eNPS-lukumme on peräti 62, mistä voimme olla aidosti iloisia ja nöyrän ylpeitä!

Missä meillä on vielä kehitettävää?

Työyhteisökyselymme tarkoituksena on luonnollisesti selvittää myös niitä alueita, joita voimme kehittää entistä paremmiksi. Kyselyn pohjalta olemme määritelleet kolme konkreettista kehittämiskohdetta tulevalle vuodelle.

Palautteen antaminen ja saaminen on kaikille tärkeää, niin myös meille. Tämän aiheen keskiarvo oli kehitysalueella ja olemmekin nostaneet sen yhdeksi kehittämisalueeksemme ja käynnistäneet tähän liittyvän kehitysprojektin.

Meillä on määritettynä ja kuvattuna paljon erilaisia yhteisiä toimintamalleja ja -ohjeita, mutta tässä näimme myös edelleen kehittämisen varaa. Tulemmekin jatkamaan yhteisten toimintatapojen ja -ohjeiden kuvaamista, jotta voimme sitä kautta entisestään helpottaa työn tekemistä Evantiassa.

Haluamme lisäksi vahvistaa entisestään yhteisöllisyyttä Evantiassa ja teemme tähän liittyviä toimenpiteitä niin alueellisesti kuin Evantia-tasolla tulevan vuoden aikana. Toimenpiteet liittyvät mm. yhteiseen tekemiseen ja kohtaamisiin niin Evantia-tasolla kuin alueellisesti.

Miten arvomme toteutuvat käytännössä?

Teimme yhdessä arvotyötä ja kävimme paljon keskustelua arvoistamme vuoden 2023 aikana. Määrittelimme arvomme uudestaan ja uudistetut arvomme ovat:

Olemme vastuullisia osaajia, menemme rohkeasti eteenpäin jokaista kunnioittaen.

Vi är ansvarsfulla och kunniga, vi går modigt framåt med respekt för var och en.

Työyhteisökyselyssä kysyimme myös sitä, kuinka koemme arvojemme toteutuvan käytännössä. Tätä kuvaavaksi arvosanaksi muodostui peräti 4,4. On ilo huomata, että voimme aidosti tuntea elävämme arvojemme mukaisesti.

On selvää, että vaikka työyhteisökyselyn tulokset olisivat kuinka hyvällä tasolla tahansa, aina on kehitettävää ja kaikki asiat eivät ole täydellisesti. Mutta kun toimimme jatkossakin arvojemme mukaisesti, eli kehitymme ja menemme rohkeasti eteenpäin, vastuullisesti ja jokaista kunnioittaen, voimme aidosti sanoa tekevämme parhaamme ollaksemme alamme paras työyhteisö. Tätä tavoitetta kohden on hieno taivaltaa yhdessä.

Petri on Evantian toimitusjohtaja, Kuopiosta lähtöisin ja asustelee nykyisin Uudenmaan Nurmijärvellä perheensä kanssa

Takaisin uutislistaukseen