Puhevammaisten tulkki auttaa kommunikoinnissa

Valokuvassa kaksi henkilöä istumassa pöydän äärellä.

Suomessa vietettiin Puhevammaisten viikkoa 2.-8.10.2023 sloganilla “Tuhat tapaa kertoa asiat”. Puhevammaisella tarkoitetaan kuulevaa henkilöä, joka ei tule toimeen puheen avulla arjen kommunikointitilanteissa. Kommunikointivaikeudet voivat olla synnynnäisiä ja liittyä esim. kehitysvammaisuuteen, tai liittyä äkilliseen tai etenevään neurologiseen sairauteen tai vammaan, esim. aivoverenkierron häiriöön tai muistisairauteen.

Puhevammaisten tulkki on viestin välittäjä, joka auttaa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Tulkki välittää viestejä asiakkaan ja muiden ihmisten välillä. Tulkki käyttää työssään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (esim. kuvakansio, kommunikaatiosovellus, viittomat, piirtäminen, kirjoittaminen, selkokieli). Puhevammaisten tulkkauspalvelu on Kelan järjestämä, asiakkaalle maksuton palvelu.

Tulkki on mukana erilaisissa arjen tilanteissa mm. asiakkaan kotona (puhelintulkkaus, postin lukeminen, lomakkeiden täyttäminen), työpaikoilla, oppilaitoksissa, terapeutin tai lääkärin vastaanotolla, elokuvateattereissa, keikoilla ja festareilla, ohjatuissa harrasteryhmissä sekä tapaamisissa eri ihmisten kanssa. Tulkki varmistaa, että kommunikointi sujuu ja asiat tulevat ymmärretyksi. Tulkki on siellä, missä asiakas tarvitsee tulkkausta.

Tulkki kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja asiakkaan kuulluksi tulemista sekä mahdollistaa osallistumisen ja itsenäisen asioiden hoitamisen, sekä on salassapitovelvollinen.

Tulkki esimerkiksi tapaa aamulla ensimmäisen asiakkaan diabeteshoitajan luona, jossa keskustellaan lääkityksestä sekä ruokavaliosta. Seuraavan asiakkaan tapaaminen keskustassa, jossa asiointia kaupassa, pankissa ja apteekissa. Iltapäivällä tapaaminen uimahallissa, jossa tulkki on asiakkaan mukana altaassa tulkkaamassa vesijumpan ohjaajan ohjeita. Vielä illalla on partio, jossa aiheena nuotioilta. Tulkki on valmistautunut tulkkaukseen kuvittamalla laulujen sanat symbolikirjoitusohjelmalla.

Tulkki on mukana elämäntilanteissa, joissa kohdataan ilman yhteistä kieltä tai kommunikointikeinoa. Tavoitteena on, että asiakas saa ilmaista itseään, tulee ymmärretyksi ja saa kertoa omat mielipiteensä. Yhteistyö asiakkaan kanssa perustuu tulkin ja asiakkaan väliseen luottamukseen. Puhevammaisten tulkkeina olemme asiakaspalvelijoita ja tavoitteenamme on tukea asiakkaan oma-aloitteista kommunikaatiota.

Kirjoittajat toimivat puhevammaisten tulkkeina Keski-Suomessa.

Takaisin uutislistaukseen