Vinkkilista päätöksenteon tueksi – selkokielinen viestintä haltuun

Piiroskuva, jossa on kirjaimia kiemuraisena nauhana.

Lue asiantuntijoiden vinkit päätöksenteon tueksi

Selkokielinen viestintä on yhä useammin keskusteluissa viestijöiden aamukahveilla, strategian valmistelussa ja prosessien tehostamista pohdittaessa. Päätöksenteko selkokieliseen sisältöön siirtymisestä voi olla vaikeaa, sillä pilvipalvelimet ovat pullollaan erilaisia tekstejä, kuvia ja mediasisältöjä. Kokosimme Evantian asiantuntijoiden vinkkejä helpottamaan päätöksentekoa selkokieliseen sisältöön siirtymisen alkuvaiheessa. Näillä vinkeillä selkokielen vaikuttavuus saadaan ulottumaan asiakkaisiin, työntekijöihin, prosesseihin sekä bisnekseen.

Aloita sisällöistä, jotka

  • ovat monimutkaisia tai vaikeita ymmärtää
  • eivät sisällä ihmiskontaktia
  • antavat ohjeita itsenäiseen toimimiseen
  • kuormittavat asiakaspalvelua, prosessia tai henkilöstöresursseja sen vuoksi, että asia on vaikea ymmärtää, se ymmärretään väärin tai tietoa ei ole riittävästi
  • on suunnattu joko kaikille kansalaisille tai erityisesti heille, jotka tarvitsevat selkeää ilmaisua.

Valitse kumppaniksi selkokielen ammattilainen, joka

  • tuntee selkokielestä hyötyvän asiakaskunnan moninaiset tarpeet
  • osaa tarvittaessa tukea ilmaisua kuvakommunikaation keinoin
  • hahmottaa organisaationne viestinnälliset ja liiketaloudelliset tarpeet selkokieltä hyödynnettäessä
  • ymmärtää kokonaisuuden merkityksen selkeässä ilmaisussa.

Selkokielessä on voimaa!

Pssst! Kanssamme on mahdollista keskustella aiheesta maksuttomasti Teams-tapaamisessa. Varaile aikaa soittamalla tai sähköpostia laittamalla.

Takaisin uutislistaukseen