Suoraan sisältöön

Uusi kausi, uudet kujeet?

Kelan vammaisten tulkkauspalveluiden viimeisintä hankintakautta on eletty muutama viikko, kun tämän blogitekstin asioita pohdimme. Miten Evantiassa koimme hankinnan ja millaisia vaikutuksia sillä meihin tällä kerralla oli? Paljon menetettiin mutta paljon meille myös jäi. Talvesta 2021 tuli hyvin erilainen kuin mitä osasimme odottaa… Tunteet talven aikana vaihtelivat koronakäyrää mukaillen, välillä käytiin korkealla ja sitten tultiin taas alas. Nyt kevään korvalla näyttää valoisammalta mutta ilman vahinkoja ei toden totta selvitty.

Jännitysnäytelmä

Monet tuottajat elivät hyvin stressaavia aikoja vuodenvaihteen aikana. Tietysti on jännittävää, miten oma yritys sijoittuu etusijajärjestyksessä mutta se onko oma yritys mukana valittujen tuottajien joukossa, on enemmän kuin jännittävää, sijoitus määrittelee yrityksen tulevat vuodet käytännössä kokonaan. Erityisesti Kelan hankinta-alueista Uudellamaalla, Keskisellä sekä Läntisellä on paljon tuottajia ja tulkkeja, joten oli etukäteen oletettavissa, että tulee olemaan varmasti ”ylitarjontaa” Kelan määrittelemään resurssitarpeeseen nähden.

Joulukuussa 2020 kun Kela julkaisi hankinnan tulokset, koettiin déjà-vu reilun kolmen vuoden takaa; osa tarjouksen jättäneistä tuottajista jäi viivan alle. Pettymys oli näille yrityksille ja tulkeille valtava. Tulkkausyritykset ovat panostaneet työntekijöidensä koulutukseen, ammattitaidon kehittymiseen ja työhyvinvointiin on satsattu. On luotu hyviä käytänteitä ja rakennettu yrityksiä, joista sekä omistajat että työntekijät ovat voineet olla ylpeitä. Tulkit ovat kehittäneet ammattitaitoaan ja osaamistaan. Vuosien ajan panostus tuntui valuvan hetkessä hukkaan. Odotettavissa oli kuitenkin hankintapäätöksen oikaisu, jota monet jäivät odottamaan, osa toiveikkaina, osa huolissaan riippuen siitä oliko oma yritys viivan ylä- vai alapuolella ensimmäisellä kierroksella.

 

Muutama fakta vammaisten tulkkauspalveluiden hankinnasta. Kela on vastannut palvelun järjestämisestä ja hankkimisesta vuodesta 2010 lähtien. Kuluva hankintakausi on neljäs laatuaan. Tulkkauspalvelu on kilpailutettu koko Suomessa kuudella välitysalueella. Palvelu on jaettu tulkkaustuotteisiin asiakasryhmien ja tulkkauslajin perusteella. Kela on tilastojen perusteella laskenut, paljonko tulkkeja tarvitaan tuottamaan kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelua, kirjoitustulkkausta ja puhevammaisten tulkkausta, jotta palvelu toteutuu kussakin tuotteessa ja jokaisella alueella. Tämä oli toinen kerta, kun hankinnassa rajattiin sisään otettavien tulkkien määrää. Tuottajat saivat pisteitä laadusta, joka sisältää tulkkien työkokemuksen sekä koulutustason ja hinnasta. Tuottajan oli mahdollista esittää tarjouksessaan rekrytointisuunnitelma, mikäli suunnitelmat eivät toteutuneet, se vaikutti se tuloksiin ja hankintayksikkö joutui oikaisemaan tuloksia. Kela julkaisi hankintapäätökset joulukuussa 2020, päätöksiä tarkistettiin ja oikaistiin vielä parikin kertaa talven aikana. Hankintayksikkö asetti tuottajat tarjousten perusteella etusijajärjestykseen tuotteittain ja alueittain. Hankintapäätöksistä on valitettu markkinaoikeuteen.

Seinät kaatuu vai kaatuuko…

Evantian tulkkausyritys Sign Line Oy:n tarjouksessa oli mukana 136 tulkkia. Kauden alkaessa meillä on yhteensä 86 tulkkia tuottamassa tulkkauspalvelua Kelan listoilla. Mitä tapahtui 50 tulkille? Me emme päässeet läpi kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkauksessa emme kirjoitustulkkauksessa Uudellamaalla emmekä Läntisellä alueella (suomenkielinen palvelu). Myöskään tarjouksemme kirjoitustulkkauksesta tai puhevammaisten tulkkauksesta suomenkieliseen palveluun Läntiselle eikä kirjoitustulkkaus Pohjoiselle hankinta-alueelle ei tullut valituksi.

Jouduimme käynnistämään konsernissa YT-neuvottelut koskien tulkkeja, jotka eivät tulleet Kelan tarjouksen perusteella valituiksi tuottamaan palvelua, neuvottelujen piirissä oli myös hallinnon työntekijöitä. Ennen neuvottelujen alkamista osa tulkeistamme oli työllistynyt valittujen tuottajien vapaille resurssipaikoille. Tämä ilahdutti meitä kovasti, olimmehan pystyneet tarjoamaan paikkoja vastaavassa tilanteessa oleville tulkeille edellisen sopimuskauden alkaessa, vuoroin vieraissa kuten sanonta kuuluu!

Tilanne näytti ensin todella pahalta ja huoli oli kova kaikkien tulkkien puolesta, joiden tuote ei tullut valituksi. Ulosjääminen koski meillä niin yli 30 vuotisen uran tehneitä rautaisia ammattilaisia kuin muutaman vuoden työkokemuksen omaavia lupaavia tulkkeja.

Olimme iloisia siitä, että resurssipaikkoja löytyi valituksi tulleilta tuottajilta osalle tulkeistamme, jotka jäivät rannalle! Työpaikan vaihtamispäätös tehtiin kuitenkin pakon sanelemana, ei kaikissa tapauksissa omasta halusta. Osa hakeutui myös opiskelemaan tai toisen alan töihin.

Olemme pyrkineet järjestämään halukkaille muita työnteon mahdollisuuksia Evantian sisällä. Näitä ovat mm. kommunikaatio-opetukset tai muiden tahojen kuin Kelan kautta tilattavat tulkkaustyöt. YT:t ovat päättyneet huhtikuun puolivälissä ja joudumme irtisanomaan 16 työntekijää.  Tilanne on todella ikävä, emmekä toivo vastaavaa kenellekään toimijalle millään alalla. Jokainen työpaikan ja työnteon mahdollisuuden menettänyt on liikaa.

Miten tähän jouduttiin

Evantia perustettiin vuonna 2009 ja Evantian edeltäjä Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä (UEP) ja Eteva kuntayhtymä järjesti tulkkauspalveluiden kilpailutuksen Uudellamaalla vuosina 2006-2009. Evantian tulkkauspalveluyritys Sign Line Oy:n historia ulottuu Pääkaupunkiseudun Tulkkikeskuksen aikoihin, joka perustetiin vuonna 1984. Kokemuksen puutteesta, sen paremmin tulkkauspalveluiden hankinnasta ja kilpailutuksista ei pärjäämisen pitäisi olla kiinni! Evantiassa on viime vuosina juhlittu myös pitkiä työuria tulkkina, osa kokeneista tulkeistamme on aloittanut työt jo 80- ja 90-luvuilla.

Evantiassa on aina panostettu koulutukseen, on tuettu ulkoisiin koulutuksiin osallistumista ja järjestetty runsaasti talon sisäisiä, jotka on suunnattu suoraan tulkkien ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Olemme vuosittain rekrytoineet vastavalmistuneita tulkkeja, moni heistä on työllistynyt harjoittelun kautta. Meillä on ollut ideaali tilanne nuoren tulkin kehittyä kokeneiden kollegojen mentoroimana.

Kelan tulkkauspalveluiden hankintatapa, jossa laatupisteitä saa tulkkien työvuosien perusteella on ymmärrettävä mutta jää koulutuspisteiden kanssa kovin kapeaksi laadun mittariksi. Tilanteessa, jossa tarjoajalla on kokeneita tulkkeja mutta myös monia hiljattain valmistuneita, laskee tarjoajan kokonaispisteitä. Tämä on kuitenkin yrityksessä ihanteellinen kombo; pitkän työuran omaavat tulkit tuovat yhteiseen pöytään kokemuksensa ja osaamisensa, nuoremmat tulkit viimeisimmän tiedon koulutusmaailmasta ja näkevät monet asiat tuorein silmin sekä omaavat viimeisimmät digitaidot. Kelan tapa antaa pisteitä laadusta ei tässä tapauksessa suosinut yritystä, joka työllistää runsaasti työvuosiltaan nuoria tulkkeja.

Sisällytimme tarjoukseemme kaikki meillä töissä olevat tulkit, emme jättäneet kokemattomampia tulkkeja pois korkeampien pisteiden toivossa. Kokemusvuodet laskimme hankintayksikön ohjeen mukaan vähentäen pidemmät poissaolot.  Tarjousta ei myöskään rakennettu korkeiden laatupisteiden ”haamujen” varaan. Tulkkejamme ei tarjouksessa siirrelty alueelta toiselle ja ilmoitimme tulkit heidän elämäntilanteensa mukaan joko päätoimisina tai sivutoimisina. Hinnankin pidimme maltillisena. Silti kävi kuten kävi. Seisomme kuitenkin edelleen tarjouksemme takana, se oli rehellinen ja totuudenmukainen, voimme pitää päämme pystyssä!

Katse tulevaan

Evantia ja Kelan tuotteet 1.4.2021 alkaneella kaudella Uusimaa: • Puhevammaisten tulkkaus • Ruotsinkielinen kirjoitustulkkaus • Ruotsinkielinen kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus • HUOM: Valituiksi tulleet puhevammaisten tulkit, joilla on myös viittomakielen tulkin koulutus, voivat tehdä kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkausta lisäostoehdon kautta. Läntinen alue: • Ruotsinkielinen puhevammaisten tulkkaus • Ruotsinkielinen kirjoitus- ja kuulovammaisten tulkkaus Pohjoinen alue: • Puhevammaisten tulkkaus • Kuulo- sekä kuulonäkövammaisten tulkkaus Pohjanmaa: • Sekä suomen että ruotsinkielinen kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus • Ruotsinkielinen puhevammaisten tulkkaus • HUOM: Valituiksi tulleet viittomakielen tulkit, joilla on myös kirjoitustulkin koulutus, voivat tehdä kirjoitustulkkausta lisäostoehdon kautta. Keskinen alue: • Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus • Puhevammaisten tulkkaus • Kirjoitustulkkaus Itäinen alue: • Kuulo- ja kuulonäkövammaisten tulkkaus • Puhevammaisten tulkkaus • Kirjoitustulkkaus

86 ammattitaitoisen Kelan kautta palvelua tuottavan tulkin lisäksi työllistämme kommunikaatio-opettajia, muille tahoille tulkkauksia tekeviä tulkkeja ja hallinnon väkeä. Meillä on paljon suunnitelmia saavutettavuuden saralla ja mottomme Kommunikointi kuuluu kaikille vie meitä sekä palveluitamme eteenpäin!

Olemme iloisia kaikkien valituiksi tulleiden puolesta ja siitä, että meilläkin toiminta jatkuu koko Suomessa! Toivomme hedelmällistä yhteistyötä sekä hyvää henkeä alalle tulevaisuudessakin. Toivomme myös kovasti, että tulevissa tulkkauspalveluiden hankinnoissa on huomioitu eripituisen työuran omaavat tulkit tasa-arvoisesti ja että vastavalmistuneilla innokkailla ja osaavilla tulkeilla on jatkossa paremmat mahdollisuudet työllistyä ja olla mukana kehittämässä alaa.

Teemme kaikkemme, että asiakkaat saavat jatkossakin meiltä korkeatasoista tulkkauspalvelua kaikkiin tilanteisiin. Vaikka menetimme paljon, meillä säilyi myös paljon. Evantia on yhtä kuin sen osaava, mahtava henkilöstömme ja katse on vahvasti tulevaisuudessa!

Tulipa vielä mieleen Kela on vahvistanut tulkkilistan tarjoamia mahdollisuuksia, jotta asiakas voi entistä laajemmin käyttää toivomiaan tulkkeja, hienoa! Asiakas saa nimetä toivomansa tulkit esim. vaativiin työtilanteisiin. Opiskelija on voinut olla varma siitä, että samat tulkit jatkavat tulkkeina opintojen ajan. Tulkki on pystynyt perehtymään ammattitermeihin ja luomaan asiakkaan kanssa toimivia käytänteitä. Jatkumo takaa laadun kokemuksen ja työssä kehittymisen, hyvähyvä! Vaan kuinkas sitten kävikään, kun vakitulkki ei tullut valituksi seuraavalle kaudelle...

Teksti: Ville Virta

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *