Undervisning inom kommunikation och Evantia-mappar

Undervisning inom kommunikation och Evantia-mappar

Nära dig – var än i Finland du befinner dig!

 • Vill du lära dig teckenspråk?
 • Behöver du stödtecken i ditt jobb?
 • Saknar du handledning i att använda ett hjälpmedel inom kommunikation?
 • Finns det en person bland dina närmaste som behöver en kommunikationsmapp?

Vi undervisar i olika verksamhetsmiljöer

 • teckenspråk
 • tecknat tal
 • stödtecken
 • metoder för kommmunikation med dövblinda
 • kommunikation med bilder
 • användning av olika hjälpmedel inom kommunikation

Varje undervisningshelhet planeras enligt kundens behov och tillsammans med de personer som deltar i undervisningen.

Våra kommunikationslärare har omfattande kunskaper och den senaste informationen om olika kommunikationsmetoder och -medel.

Undervisningsspråken som vi erbjuder är finska, svenska, engelska, estniska, ryska och finskt teckenspråk.

Hos oss får du också en kommunikationsmapp, läs mera nedan.

Evantia-mappar

Våra mappar möjliggör en mångsidig kommunikation

 • Junior-mappen avsedd för barn
 • Tonårs-mappen avsedd för unga och vuxna
 • Senior-mappen som passar de äldre användarna

Alla våra mappar lämpar sig för personlig kommunikation. Därtill kan proffs använda våra mappar som arbetsredskap t.ex. inom småbarnspedagogik eller vid serviceboende.

Välj den mapp som passar dig

Junior-mappen lösbilder 

Junior-mappen

Tonårs-mappen

Senior-mappen

Bekanta dig med mapparnas bruksanvisningar

Junior-mappen lösbilder

Junior-mappen

Tonårs-mappen instruktioner

Senior-mappen instruktioner

Angående undervisning inom kommunikation samt mappar betjänar vi dig på numret 020 360 360 samt e-mail