Susanna Bussman-Virta

  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning
Teckenspråkstolk, kommunikationlärare
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolk och lärare inom kommunikation, tolkning för dövblinda, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Plats: Raseborg

Utbildning

Raseborg, teckenspråktolk 3-årig högskolenivå 1989
Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2011

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva

Tolkningspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Engelska (medelnivå)
Tal tecknat enligt finska
Tal tecknat enligt svenskt

Tillbaka till sökvillkorsidan
  • Distanstjänster Distanstjänster
  • FPA tolkning FPA tolkning