Susanna Bussman-Virta

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.

Teckenspråkstolk, kommunikationslärare
Tjänster: Teckenspråkstolkning, svenskspråkig tolkning, tolk och lärare inom kommunikation, tolkning för dövblinda, tolkning på krävande nivå
Förmedlingsområde: Nyland
Platser: Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingo, Karkkila, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå, Tusby, Utomlands, Vanda, Vichtis

Utbildning

Raseborg, teckenspråktolk 3-årig högskolenivå 1989
Teckenspråkstolk Tolkutbildning yrkeshögskola 2011

Kundgrupper

Teckenspråkiga
Personer med hörselskada, vuxendöva
Undervisningskunder

Tolkningsspråk och -metoder

Finskt teckenspråk
Svenska
Finlandssvenskt teckenspråk
Engelska (medelnivå)
Tal tecknat på finska
Tal tecknat på svenska

Tillbaka till sökvillkorsidan

Tolkning och/eller undervisning i kommunikation kan genomföras via distanskontakt. Denna symbol anger att ifrågavarande anställd erbjuder även distanstjänster.

Vi fungerar som FPA:s avtalsparter inom alla upphandlingsområden från och med 1.4.2021. Denna symbol anger att tolken producerar tolkningstjänster även till tolkningar som förmedlas av FPA. Du som använder dig av FPA:s tolkningstjänster kan önska denna ifrågavarande tolk på din tolklista.