Suoraan sisältöön

Företaget

Kommunikation tillhör alla

Evantia har omfattande sakkunnighet inom kommunikation med över 30 års erfarenhet. Tolkningstjänster och kommunikations-undervisning är vår kärnkompetens. Genom vår verksamhet möjliggör vi för våra kunder ett jämställt bemötande och deltagande.

Vi är den största arbetsgivaren inom branchen. Vi har nästan 200 anställda inom olika uppgifter runtom i Finland.

Till vår koncern hör förutom moderbolaget Evantia Oy även tolkningsföretagen HLS-Sosiaalipalvelut Oy (Avida) samt Sign Line Oy.

Vi är också verksamma i Sverige, där vi specialiserat oss på distanstolkning. Evantia Oy är en del av Honkalampi-koncernen.

Evantia i siffror

lukuina-1
200

anställda

lukuina-2
13 Milj.

euro omsättning

lukuina-3
8

kontor

lukuina-4
35

år inom branchen

lukuina-5
250

tolkningar
per dygn

lukuina-6
55 h

distanstolkningar
per dygn

lukuina-7
Över 3500

kunder

lukuina-8
Över 150 h

skolningar åt
personalen per år