Suoraan sisältöön

Ansökan för praktik för tolkstudenter våren 2020 har börjat!

Ansökan för praktik för tolkstudenter våren 2020 har börjat!

Ansökan är öppen till 8 december 2019, men vi kontaktar redan de sökande under oktober och november. Ju tidigare desto bättre!🐥

Fyll i ansökan bakom länken och se till att inkludera en fritt formulerad ansökan. Vi hoppas få sampel av tolkning enligt preferens.

Genom praktiken har många sökande anställts av Evantia under åren. Våra erfarna och professionella tolkar kommer att vägleda dig och också ge dig en titt bakom tolkningstjänsterna.

Vid behov kan du kontakta Ville; ville.virta@evantia.fi

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?3c4ef8a0