Tulkkaus- ja käännöspalvelut

Lähellä sinua – missä päin Suomea oletkin!

 • Onko asiakkaasi viittomakielinen?
 • Kohtaatko työssäsi puhevammaisia henkilöitä?
 • Onko läheiselläsi kuulon alenema tai kuulonäkövamma?
 • Haluatko, että tilaisuutesi on kielellisesti saavutettava?

Evantialta saat juuri sinulle sopivan tulkin kaikkiin tilanteisiin. Tulkkimme ovat kokeneita ja koulutettuja ammattilaisia, joilla on monipuolinen asiantuntemus eri tulkkausmenetelmistä. Lähitulkkauksen lisäksi tarjoamme myös etätulkkausta.

Palveluitamme ovat

 • Viittomakielen tulkkaus
 • Viitotun puheen tulkkaus
 • Kuurosokeille tulkkaus
 • Puhevammaisten tulkkaus
 • Kirjoitustulkkaus
 • Etätulkkaus
 • Hätätulkkaus
 • Viittomakieliset käännöspalvelut

Tilaa tulkki Kelan välityskeskuksesta, jos sinulla on Kelan myöntämä tulkkauspäätös. Evantia-konserniin kuuluu tytäryritys Signline, joka toimii Kelan sopimuskumppanina tulkkauspalveluissa.

Jos sinulla ei ole Kelan tulkkauspäätöstä, voit tilata tulkin Evantian tulkkitilaus.fi -sivustolla. Tarjoamme tulkkauspalveluita esimerkiksi kunnille, sairaaloille ja viranomaisille. Järjestämme tulkkauksia myös erilaisiin tapahtumiin. Teemme tilaisuudestasi kielellisesti saavutettavan! Tee tilaus verkossa tulkkitilaus.fi

Tarjoamme myös viittomakielen käännöspalvelua. Käännämme kirjoitetun tai puhutun kielen viittomakielelle. Evantialla on mahdollisuus tehdä käännöksiä sekä suomalaiselle että suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Teemme myös käännöksiä viittomakielestä puheeksi tai tekstiksi. Jätä tarjouspyyntö saavutettavuusverkossa.fi

Palvelemme sinua numerosta 020 360 360 ja sähköpostilla tulkkaus@evantia.fi

Palveluhinnato, PDF

Tutustu tulkkeihimme ja opettajiimme tarkemmin

Tutustu etätulkkaukseen

Tietoa hätätulkkauksesta