Tytti Böök

Tytti Böök

Viittomakielen tulkki, Kommunikaatio-opettaja (vapaalla)

Koulutus

Viittomakielen tulkki, AMK 2013

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Tulkkaus: Sairaanhoidolliset tilaisuudet

Tytin opetustaitojen vahvuuksiin kuuluu tukiviittomien vienti perheisiin ja päiväkoteihin

+358503646894

tytti.book@evantia.fi

  • Rovaniemi