Tuija Vuohelainen

Tuija Vuohelainen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2003, 3-vuotinen opistotaso 1999, Asioimistulkkikurssi 1987
Suomalaisen viittomakielen perusopinnot 1998

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Ruotsi (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Asioimistulkkaus ja harrastetulkkaukset, erityisesti ratsastustulkkaus
Kokemusta neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta ja opetuksesta

+35820360360

tuija.vuohelainen@evantia.fi

  • Mikkeli