Tiina Tanskanen

Tiina Tanskanen

Viittomakielen tulkki, Puhevammaisten tulkki, Kirjoitustulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Puhevammaisten tulkki EAT 2013
Viittomakielen tulkki AMK 2006
Kirjoitustulkki 2006

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Puhevammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Tukiviittomat
Kirjoitustulkkaus
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät sekä opastus ja kuvailu
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen

Tulkkaus: asioimistilanteet, työelämän tilanteet, hengelliset tilanteet, kädentaidot, lapselle tulkkaus, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät tulkkaukset
Opiskelutulkkaus: erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien opiskelutulkkaus
Opetus: Tukiviittomat, viitottu suomi, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät

+358503825405

tiina.tanskanen@evantia.fi

  • Tohmajärvi