Tarja Sandholm

Tarja Sandholm

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2016
Kuurosokeiden vapaa-ajan tulkki Kuurojen Liitto ry. 1989

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomalainen viittomakieli (äidinkieli)
Suomi
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Hengellisten tilaisuuksien, kongressien, seminaarien, kokouksien, kansainvälisten tapahtumien sekä juhlatilaisuuksien toistotulkkaukset.
Asiantuntemusta viittomakieleen liittyvästä konsultoinnista.

tarja.sandholm@evantia.fi

  • Vantaa