Tarja Ryynänen

Tarja Ryynänen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2010

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät sekä opastus ja kuvailu

Erityisosaaminen

Monipuolista kokemusta tulkkaamisesta erilaisissa asioimistilanteissa sekä matkoilla. Lisäksi kokemusta kuulonäkövammaisille tulkkaamisesta.

+35820360360

tarja.ryynanen@evantia.fi

  • Leppävirta