Tarja Partanen

Tarja Partanen

Viittomakielen tulkki, Puhevammaisten tulkki

Koulutus

Puhevammaisten tulkki EAT 2012
Viittomakielen tulkki, 3-vuotinen opistotaso 1993

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Puhevammaiset

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Ranska (keskitaso)
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät sekä opastus ja kuvailu
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen

Asioimis- ja terveydenhoitoon liittyvät tilanteet, kasvatukseen ja koulumaailmaan liittyvät tilanteet, työelämän tilanteet, lapselle tulkkaus, valokuvaus ja kuvankäsittely

+35820360360

tarja.partanen@evantia.fi

  • Joensuu