Tanja Mäntykenttä

Tanja Mäntykenttä

Kirjoitustulkki

Koulutus

Kirjoitustulkki 2012

Asiakasryhmät

Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Kirjoitustulkkaus
mm. KIVA-ohjelma, Kitu, Text On Top, Word. Valjastulkkausta

Erityisosaaminen

Tulkkaus erilaisissa asioimistilanteissa. Kuuloon ja kuulontutkimuksiin liittyvät tilanteet ovat minulle erityisen tuttuja.

+358400581518

tarja.mantykentta@evantia.fi

  • Oulu