Tanja Gavrilov

Tanja Gavrilov

Viittomakielen tulkki

Koulutus
Viittomakielen tulkki AMK 2010

Asiakasryhmät
Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät
Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen
Työelämätulkkaus, opiskelutulkkaus; erityisesti talotekniikka, metsäala ja yleissivistävä koulutus. Harrastetilanteet; erityisesti urheilu ja partio.

+358505706201

tanja.gavrilov@evantia.fi

  • Kuopio