Taina Sänkiniemi

Taina Sänkiniemi

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2004, 3-vuotinen opistotaso 1995

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomalainen viittomakieli (äidinkieli)
Suomi
Suomenkielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Oikeustulkkaus, kongressit ja seminaarit, teatteri-, terapia-, televisio- ja työelämätulkkaukset ja harrastustulkkaukset kuten partiotoiminta ja luontoon liittyvät aiheet.

+358400729372

taina.sankiniemi@evantia.fi

  • Helsinki