Taina Petäjäinen

Taina Petäjäinen

Viittomakielen tulkki, Teckenspråkstolk

Koulutus

Viittomakielen tulkki asioimistulkkikurssi 1983

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Viittomakieli (äidinkieli)
Suomenruotsalainen viittomakieli
Ruotsi
Suomi
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Kongressit ja seminaarit, luentotulkkaus, työelämätulkkaus ja televisiotulkkaus.

+358505700832

taina.petajainen@evantia.fi

  • Porvoo