Sirpa Matilainen

Sirpa Matilainen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki, asioimistulkkauskurssi 1984

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Eri alojen opiskelutulkkaus; erityisesti luonnonvara-ala, maatalous, terveysala sekä asioimistulkkaus. Vanhat sormiaakkoset ja viittomat sekä ikäihmisille tulkkaus

+358406615793

sirpa.matilainen@evantia.fi

  • Lahti