Sanna Paasonen

Sanna Paasonen

Koulutus

kasvatustieteiden maisteri, luokanopettajakoulutus, 2008

Asiakasryhmät

Opetusasiakkaat

Erityisosaaminen

Suomalainen viittomakieli, kuulonäkövammaisten kommunikaatio ja taktiilit kommunikaatiomenetelmät sekä viitottu suomi ja tukiviittomat

+35820360360

sanna.paasonen@evantia.fi

  • Mikkeli