Sanna-Maija Hautala

Sanna-Maija Hautala

Viittomakielen tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2009

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: Opiskelutulkkaus; tekniikan ala (metalli, puu, kone, lvi),  käsi- ja taideteollisuusala, viestintäala, sosiaali- ja terveysala, liiketalousala, maahanmuuttajien kotoutus sekä yleissivistävä ja valmentava koulutus, työelämä- ja asioimistulkkaus sekä kaikenlaiset terveydenhuollon tulkkaukset.
Maikki tulkkaa kuurosokeille asiakkaille taktiilisti ja hallitsee opastuksen, kuvailun, haptiisit ja sosiaaliset pikaviesti.
Opetus: viitottu suomi ja tukiviittomat

+358401470671

sanna-maija.hautala@evantia.fi

  • Jyväskylä