Sanna Kauppinen

Sanna Kauppinen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2001

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Oikeustulkkaus, musiikin tulkkaus ja harrastetulkkaukset; erityisesti liikunta sekä monipuoliset asioimistulkkaukset; erityisesti terveydenhuollon tilanteet
vaativan tason tulkkaukset; kokoukset, seminaarit sekä työelämätulkkaukset, matkatulkkaukset, lapsille ja vanhuksille tulkkaus sekä kuurosokeille tulkkaus

+35820360360

sanna.kauppinen@evantia.fi

  • Muurame