Riikka Pohjalainen

Riikka Pohjalainen

Viittomakielen tulkki, Kirjoitustulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Kirjoitustulkki 2012
Viittomakielen tulkki 1994

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuulonäkövammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Hyvinvointi ja terveys, asioimis- ja opiskelutulkkaukset
Opetus: Tukiviitomat, viittomakieli, viitottu puhe ja taktiili viittominen. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

+358504093055

riikka.pohjalainen@evantia.fi

  • Rauma