Pirjo Falk

Pirjo Falk

Viittomakielen tulkki, Teckenspråkstolk

Koulutus

Viittomakielen tulkki asioimistulkkikurssi 1986

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Viittomakieli
Ruotsi
Suomi
Suomenruotsalainen viittomakieli
Suomen ja ruotsin kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Teatteritulkkaus, lapsille tulkkaus, erityisesti sadut ja leikit. Tulkaus terapiatilanteissa ja vanhuksille tulkkaus. Puheelletulkkaus, ääniroolit ja runojen sekä laulujen tulkkaus. Kirkolliset toimitukset.

+358505231258

pirjo.falk@evantia.fi

  • Porvoo