Petra Sten-Heinonen

Petra Sten-Heinonen

Puhevammaisten tulkki, Tolk för talhandikappade, Viittomakielen ohjaaja, Teckenspråkshandledare, Kommunikaatio-opettaja, Kommunikationslärare

Koulutus

Puhevammaisten tulkki EAT 2017
Suomalaisen viittomakielen perusopinnot Jyväskylän yliopisto 2001

Asiakasryhmät

Puhevammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Ruotsi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen

Opetus: Tukiviittomat, viittomakieli, viitottu puhe ja kuvakommunikaatiomenetelmät. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

+35820360360

petra.sten-heinonen@evantia.fi

  • Vaasa