Petra Piispanen

Petra Piispanen

Viittomakielen tulkki, Teckenspråkstolk, Kirjoitustulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Kirjoitustulkki 2016
Viittomakielen tulkki AMK 2011

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuulonäkövammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: Laaja kokemus asioimis- ja opiskelutulkkauksesta.
Opetus: Tukiviitomat, viittomakieli, viitottu puhe ja taktiili viittominen. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

+358505925982

petra.piispanen@evantia.fi

  • Vaasa