Pernilla Wiksten

Pernilla Wiksten

Viittomakielen tulkki, Teckenspråkstolk

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2011

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Opiskelutulkkaus

+358505722241

pernilla.wiksten@evantia.fi

  • Helsinki