Paula Peltonen

Paula Peltonen

Viittomakielen tulkki, Puhevammaisten tulkki, Kirjoitustulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Puhevammaisten tulkki EAT 2016
Kirjoitustulkki 2013
Viittomakielen tulkki AMK 2011

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Puhevammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Tukiviittomat
Kirjoitustulkkaus
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät sekä opastus ja kuvailu
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen

Tulkkaus: työelämätulkkaus, hengelliset tilaisuudet, lapselle tulkkaus, erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien opiskelutulkkaus, kehitysvammaiset
Opetus: Tukiviittomat, viitottu suomi, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät

+358 50 381 8506

paula.peltonen@evantia.fi

  • Joensuu