Paula Partanen

Paula Partanen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2009

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen 

Pitkä kokemus asiointitilanteista, erityisesti terveydenhuoltoon ja sosiaalialaan liittyvät tilanteet sekä koulutustilaisuuksien tulkkaus tuttua. Kokemusta opiskelutulkkauksesta niin ammatillisissa oppilaitoksissa kuin ammattikorkeakouluissakin.

+358400368348

paula.partanen@evantia.fi

  • Helsinki