Oili Heimonen

Oili Heimonen

Viittomakielen tulkki, Teckenspråkstolk

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2007
Suomalaisen viittomakielen perusopinnot Turun yliopisto 2005

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuulonäkövammaiset

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Ruotsi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Musiikki, kädentaidot, ompelu, liikunta, työsuojelu. Asiointi- ja opiskelutulkkaus.

+358401470665

oili.heimonen@evantia.fi

  • Turku