Noora Sormunen

Noora Sormunen

Viittomakielen tulkki, Puhevammaisten tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Puhevammaisten tulkki EAT 2016
Viittomakielen tulkki AMK 2011

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Puhevammaiset
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Englanti (keskitaso)
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät sekä opastus ja kuvailu
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC)

Erityisosaaminen

Tulkkaus: kokemusta lapselle tulkkaamisesta, erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien opiskelutulkkauksesta sekä lukio-opintojen tulkkaamisesta
Opetus: tukiviittomat, viitottu suomi, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät

+358505232351

noora.sormunen@evantia.fi

  • Joensuu