Noora Berg

Noora Berg

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2010

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Työelämätulkkaus, opiskelutulkkaus; erityisesti talotekniikka, metsäala ja yleissivistävä koulutus. Harrastetilanteet; erityisesti urheilu ja partio.

+35820360360

noora.berg@evantia.fi

  • Jyväskylä