Nina Huuskonen

Nina Huuskonen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2006

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Eri alojen opiskelutulkkaus, asioimistulkkaus, harrastetulkkaukset; erityisesti taiteet ja liikunta. Nina tykkää puheelle tulkkauksesta.
Kokemusta sosiaali- ja terveysalalta

+358401470667

nina.huuskonen@evantia.fi

  • Jyväskylä