Nina Hakunti

Nina Hakunti

Viittomakielen tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielen tulkki 1996
Suomalaisen viittomakielen perusopinnot Jyväskylän yliopisto 1995

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuulonäkövammaiset

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tuikkaus: Yleisötulkkaukset ja seminaarit, työelämätulkkaus
Opetus: tukiviitomat, viittomakieli, viitottu puhe. Nina tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

+358401762567

nina.hakunti@evantia.fi

  • Oulu