Niina Kanniainen

Niina Kanniainen

Viittomakielen tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2013

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuulonäkövammaiset

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Englanti
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Opiskelutulkkaus sekä tulkkaus erilaisissa asioimistilanteissa.
Opetuksia Niina tekee niin tukiviittomilla kuin viitotulla puheellakin. Opetukset onnistuvat niin ryhmille kuin yksilöidysti henkilökohtaisille tarpeille.

+358401470650

niina.kanninen@evantia.fi

  • Oulu