Mirva Kuoppala

Mirva Kuoppala

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2011

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Eläimiin liittyvät tilanteet, siivousala, kotouttamiskoulutus

+358400741173

mirva.kuoppala@evantia.fi

  • Kuopio