Minna Taimi

Minna Taimi

Viittomakielen tulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2016, Turun Kristillinen Opisto 1992

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Tulkkaus: Laaja kokemus asioimis- ja opiskelutulkkauksesta, esim hengelliset tilaisuudet, urheilu, teatteri ja musiikki
Opetus: Tukiviitomat, viittomakieli, viitottu puhe ja taktiili viittominen. Opettaja tekee sekä perhe- että ryhmäopetuksia.

+358505647400

minna.taimi@evantia.fi

  • Pori