Milla Luur

Milla Luur

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2009

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Englanti (keskitaso)
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Paljon kokemusta arjen ja vapaa-ajan tulkkauksista; juhlat, teatteri sekä erilaiset harrasteet ja liikunta, erityisesti pilates. Kokemusta erityisesti lapsille tulkkauksista.

+358505911708

milla.luur@evantia.fi

  • Pieksämäki