Mia Sivula

Mia Sivula

Kirjoitustulkki, Writing interpreter

Koulutus

Kirjoitustulkkikurssi 2013

Asiakasryhmät

Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi (äidinkieli)
Englanti (ylin taso)
Kirjoitustulkkaus

Erityisosaaminen

Opiskelutulkkaus, erityisesti korkeakoulutaso, kokoustulkkaus sekä viralliset asioimistilanteet

+35820360360

mia.sivula@evantia.fi

  • Rovaniemi