Mia Rissanen

Mia Rissanen

Viittomakielen tulkki

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2006

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät

Erityisosaaminen

Harrastustilanteet, kuurosokeille tulkkaus.

+358504411448

mia.rissanen@evantia.fi

  • Tuusula