Matleena Messo

Matleena Messo

Viittomakielen tulkki, Kirjoitustulkki, Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Erityispedagogiikan perusopinnot Jyväskylän Yliopisto 2007
Viittomakielen tulkki ja kirjoitustulkki AMK 2005

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet
Kuurosokeat
Opetusasiakkaat

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe
Kuulonäkövammaisten tulkkausmenetelmät
Kirjoitustulkkaus

Erityisosaaminen

Tulkkaus: Opiskelu- ja asioimistulkkaus, terveydenhuolto, varhaiskasvatukseen ja koulumaailmaan liittyvät tilanteet, hengelliset tilaisuudet, musiikin tulkkaus, tulkkaus harrastustilanteissa, erityisesti kirjallisuus, käsityöt, ratsastus ja partio.
Opetus: Tukiviittomat, viitottu puhe ja suomalainen viittomakieli sekä ChatAblen käytön ohjaaminen perhe- ja ryhmäopetuksina.

+358400917538

matleena.messo@evantia.fi

  • Järvenpää