Marinja Savonniemi

Marinja Savonniemi

Viittomakielen tulkki (vapaalla)

Koulutus

Viittomakielen tulkki AMK 2007

Asiakasryhmät

Viittomakieliset
Huonokuuloiset ja kuuroutuneet

Tulkkauskielet ja -menetelmät

Suomi
Suomalainen viittomakieli
Suomen kielen mukaan viitottu puhe

Erityisosaaminen

Opiskelutulkkaus, lapsille tulkkaus, harrastukset.

marinja.savonniemi@evantia.fi

  • Hämeenlinna